Thủy hải sản đông lạnh
Theo giá

THÔNG TIN SẢN PHẨM Cá

Chuyên cung cấp các loại cá bớp, cá ngừ, cá tráo, cá dù, cá măt kiếng, cá chim trắng,... tất cả điều được cấp đông ở nhiệt độ đặt tiêu chuẩn quốc tế.