Thủy hải sản đông lạnh
Theo giá

Thủy hải sản đông lạnh

THÔNG TIN SẢN PHẨM Thủy hải sản đông lạnh

Chuyên cung cấp các loại tôm đông lạnh, mực đông lạnh, cá bớp tươi cấp đông, mực nang, cá dù, cá hố, cá tráo,... tất cả điều được cấp đông theo tiêu chuẩn quốc tế.